Mortal Kombat 2: Unicestwienie / Mortal Kombat: Annihilation (1997)

Ziemia zostaje zaatakowana przez siły ciemności. Grupa mistrzów wschodnich sztuk walki usiłuje zapobiec katastrofie. Więcej Mniej

Cool Links